İstanbul Rəsmi Tərcümə Ofisi İyun 1985 tarixində İran İslam Respublikasının Məhkəmə Hakimiyyətinin Texniki Dairəsinin Rəsmi Sənədi ilə Prof. Dr. Hüseyn Muhammedzade Sadik tərəfindən qurulmuşdur. Prof. Dr. Hüseyn Muhammedzade Sadik İstanbul Universiteti tərəfindən verilmiş Türk Dili və Ədəbiyyatı ixtisası üzrə Ph.D. dərəcəsinə sahib olaraq Tehran şəhərində Rəsmi Tərcümə işini bu tarixdən başlamışdır.

Prof. Dr. H. M. Sadik Ədliyyə Nazirliyi və Dövlətin T.C. və Azərbaycan Respublikası ilə olan müqavilələrini, danışmalarını ayrıca dövlətlərarası olan hər cür müzakirələri tərcümə etmişdir. Türkcəyə və Azərbaycan dilinə Tərcümə olunan İran İslam Respublikasının Konstitusiyası, İslam Cinayət Məcəlləsi, İran İslam Respublikasının Mədəni Qanunu bu tərcüməçinin işlərindən hesaba gəlir.

2001-ci ilindən İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında olan əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar rəsmi əməliyyatların asanlaşdırılması üçün Prof. Dr. H. M. Sadik, Türkcə Rəsmi Tərcüməçisi olaraq Azərbaycan Dilinin Tərcüməçi təyin edilmişdir.

İstanbul Rəsmi Tərcümə Mərkəzi, Türkcə və Azərbaycan dili üzrə tərcümədə yüksək təcrübəyə sahibdir.
 
Ünvanımız: Tehran şəhəri , İnqilab prospekti, Visal Şirazi küçəsi, ev: 1, Mərtəbə: 1
Tel №: +98 21 66409012 
Faks №: +98 21 66960197
 
info@istanbultranslation.ir