آموزش زبان ترکی

دفتر ترجمه رسمی استانبول با دارا بودن سایقه ۳۵ ساله در امر ترجمه و تدریس زبان ترکی به آموزش زبان ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی به صورت خصوصی و یا تدریس در مراکز آموزشی می‌پردازد. این دفتر با بهره گیری از مربیان و مدرسین مجرب و با تجربه نیاز روزمره زبان‌آموزان را تامین می‌کند

ترجمه ترکی

دفتر ترجمه رسمی استانبول با سابقه ۳۵ ساله با استفاده از اساتید دانشگاه و مترجمین مجرب در امر ترجمه رسمی و غیر رسمی متون و همچنین اسناد و مدارک فعالیت داشته و دارد. در مسیر ترجمه همیشه معادل‌یابی و استفاده از عبارتی که معادل هستند و نه ترجمه تحت‌اللفظی از اهداف اصلی ترجمه بوده است.

خدمات تایید

دفتر ترجمه رسمی استانبول با به کارگیری کارگزاران با تجربه و مجرب امر رسمی نمودن ترجمه اسناد و مدارک را نیز بر عهده می‌گیرد. در این امر برای آنکه متقاضیان با مشکلات اداری مربوطه مواجه نشود قبل از پذیرش مشاوره و راهنمایی‌های لازم جهت تکمیل مدارک به متقاضی ارائه می‌شود.